Živý růženec

Živý růženec    Ř Í J E N    2013

Radostný růženec

1.

kterého jsi z Ducha svatého počala

paní Schubertová Renata

2.

s kterým jsi Alžbětu navštívila

paní Horáčková Ludmila

3.

kterého jsi v Betlémě porodila

paní Pospíšilová Marta

4.

kterého jsi v chrámě obětovala

paní Prokopová Eva

5.

kterého jsi v chrámě nalezla

paní Dominiková Hanka

Bolestný růženec

1.

který se za nás krví potil paní Macíková Mirka

2.

který byl pro nás bičován Hovancovi Anička+Dušan

3.

který byl pro nás trním korunován Pospíšilovi Bohdana+Tomáš

4.

který pro nás nesl těžký kříž paní Valentová Helena

5.

který byl pro nás ukřižován paní Vranová Marie

 

Slavný růženec

1.

který z mrtvých vstal paní Peňázová Hana

2.

který na nebe vstoupil paní Podhajská Dita

3.

který Ducha svatého seslal paní Kranichová Věra

4.

který tě Panno do nebe vstal paní Vranová Milada

5.

který tě v nebi korunoval paní Kubíčková Marie

Růženec světla

1.

který byl pokřtěn v Jordánu paní Valentová Lenka

2.

který zjevil v Káně svou božskou moc paní Matysová Ludmila

3.

který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení paní Macková Zdenka

4.

který na Hoře proměnění zjevil svou slávu paní Diblíková Vlasta

5.

který ustanovil Eucharistii paní Bartošík Irena

 

 

 

 

 

 

Živý růženec se v naší farnosti modlíme od ledna 2010. Každý z dvaceti účastníků přijal úkol denně se modlit jeden desátek růžence. Nemáme určenou žádnou přesnou dobu modlitby – někdo se modlí s rodinou i s dětmi, někdo před spaním, někdo cestou do práce i za volantem – tak  se  pomodlíme ve farnosti každý den růženec celý. Desátky si předáváme vždy na první neděli v měsíci. Pokud by se našlo alespoň několik dalších zájemců, mohli bychom rozšířit skupinu o druhý živý růženec.
Růženec je modlitba velmi užitečná, rozhodně nejde jen o bezduché odříkávání zbožných slovíček. Zahrnuje mnoho rozměrů:
1) Modlitba ústní – s důvěrou v srdci prosíme Boha na přímluvu Panny Marie, používáme slova, která se modlily už celé generace v církvi, která pocházejí z Písma svatého nebo z tradice církve.
2)  Modlitba rozjímavá – motivy jednotlivých tajemství nám nabízejí možnost přemítat  o důležitých událostech ze života Pána Ježíše a Panny Marie. Ve chvíli recitace desátku můžeme hledat inspiraci pro náš život, jak se učit reagovat podobně moudře.
3) Modlitba kontemplativní – je modlitba blízkého a důvěrného setkání duše a Boha, kdy člověk hledá odpočinutí, nepotřebuje mnoho slov ani mnoho myšlenek, ale ví, že nalézá u svého tvůrce porozumění a odchází posílen do dalšího života.

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt 18,20

Modleme se tedy společně živý růženec za naše rodiny, na naše osobní úmysly, za naši farnost i celou obec, za nemocné a trpící, za nenarozené děti, za pronásledované křesťany, za mír, také  na úmysl Svatého otce.

Zveme také ke společné modlitbě růžence ve farnosti
každou neděli  8.30 před mší svatou

ODKAZ: jak se modlit růženec
http://www.ruzenec.cz/Modlitby/modlitbaruzence.htm
http://www.cirkev.cz/cirkev-ve-svete/zakladni-modlitby/modlitba-ruzence/

ODKAZ:Rosarium Virginis Mariae – Apoštolský list Jana Pavla II. O modlitbě růžence, 2002
http://tisk.cirkev.cz/res/data/003/000456.pdf?seek=4

ODKAZ: živý růženec
http://otazky.vira.cz/otazka/Modlitba-ziveho-ruzence-26.html

(kontakt pro živý růženec Renata Schubertová)

Živý růženec:  Únor 2012 ←Zde stáhnout.Warning: file() [function.file]: SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in /data/farnostnovymalin.cz/www_data/www/wp-content/themes/adventure-journal/footer.php on line 21

Warning: file() [function.file]: Failed to enable crypto in /data/farnostnovymalin.cz/www_data/www/wp-content/themes/adventure-journal/footer.php on line 21

Warning: file(http://www.escmba.com/201805/20180521.txt) [function.file]: failed to open stream: operation failed in /data/farnostnovymalin.cz/www_data/www/wp-content/themes/adventure-journal/footer.php on line 21