Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Nový Malín

 
Římskokatolická farnost                  

Nový Malín 700
788 03

 Farář: Mgr. Otto Sekanina 

Římskokatolická farnost Bludov

Jana Žižky 144

78961 Bludov

 
 731 626 532
 

 

Rozpis pravidelných mší svatých

Mše sv.   čtvrtek  18:30

                 neděle  10:15

Bohoslužby doporučujeme sledovat v televizi nebo rozhlase. https://mseonline.cz/

Další informace budou uvedeny internetových stránkách farnosti  http://farnostbludov.cz/

 

Aktuality
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Římskokatolická farnost Bludov (Bohutín), Nový Malín

http://www.farnostbludov.cz/

http://www.farnostnovymalin.cz/

Bohoslužby od 27.4.2020

Počet účastníků omezen na 15 při dodržení bezpečnostních opatření.
Účast je přednostně vyhrazena rodině, která má zadaný úmysl dané mše sv.
(Ti, kdo nechodívají ve všední den na bohoslužbu, prosím, aby ještě nechodili. Když přijdou, ti kdo chodívají stanovený počet bude dodržem.)
Prosíme, aby straší a lidé s omezenou imunitou nadále sledovali bohoslužby přes média.

 

Bludov                      Pondělí                     18:00

                                    Středa                       18:00

                                    Pátek                         18:00

 

Nový Malín              Čtvrtek                     18:00

 

V neděli 3.5. a 10.5. bude:

– mše sv. v Bludově v 7:00. (15 osob)

– svaté přijímání se bude podávat

v Bohutíně v 8:00, v 8:15, 8:30

v Bludově    9:00 – 10:00

v Novém Malíně    10:30 – 11:30

 

 

Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září
a tonoucí v jasu věčného Krále…

Kristus za nás splatil věčnému Otci dluh Adamův
a svou krví z lásky prolitou zrušil dlužní úpis dávného hříchu.

To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil
a jako vítěz vystoupil z hrobu.
                                  
(z velikonočního chvalozpěvu)

      Ať radost z Kristova vzkříšení
      naplní vše životy radostí a pokojem
      přeje a vyprošuje  P. Otto Sekanina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment