Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Nový Malín

 
Římskokatolická farnost                  

Nový Malín 700
788 03

 Farář: Mgr. Otto Sekanina 

Římskokatolická farnost Bludov

Jana Žižky 144

78961 Bludov

 
 731 626 532
 

 

Rozpis pravidelných mší svatých

Mše sv.   čtvrtek  18:30

                 neděle  10:15

Bohoslužby doporučujeme sledovat v televizi nebo rozhlase. https://mseonline.cz/

Další informace budou uvedeny internetových stránkách farnosti  http://farnostbludov.cz/

 

Výuka náboženství v školním roce 2020/2021:

ZŠ Bludov – ve středu od 13:00

ZŠ Bohutín – v pondělí od 14:00

ZŠ Nový Malín – ve čtvrtek od 13:00

Výuka začne od 14.9.2020.

Podle potřeby se může čas změnit.

Aktuality


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vánoce v Novém Malíně 2020

 

Při dodržení ostatních opatření se se může bohoslužby účastnit
v Novem Malině 70 osob (s výjimkou osob zajišťujících obřad).
BOHOSLUŽBY JSOU VYHRAZENY PRO FARNÍKY.

24.12.      10:30   otvírání betléma – program pro  děti

20:30   Slavnostní mše sv.

Betlémské světlo bude v předsíni kostela od 9:30 do 15:00.

 

25.12.   Slavnost Narození Páně          

         10:30   Slavnostní mše svatá

26.12.    Svátek sv. Štěpána              

    10:30     Mše svatá  

27.12.    Svátek sv. Rodiny

          10:30   Mše sv. s obnovou manželských slibů

1.1.2020  SLAVNOST P. MARIE, MATKY BOŽÍ                   10:30   Slavnostní mše sv.

 

 


 

 

Prosinec 2020                                                                                            Příloha pro farnost Nový Malín

Adopce na dálku

Pro naši žákyni Rihanu jsme odeslali školné na celý tento kalendářní rok. Vyšlo to přesně, i když jsme letos často vůbec nemohli do kostela a tak bylo méně možností přidat příspěvek do kasičky. Zůstalo 14 Kč, ale v kasičce pro Adopci na dálku jsou již opět příspěvky, které použijeme na první čtvrtletí 2021. Naší Rihaně se ve škole daří, postoupila do 6. třídy a na závěrečném vysvědčení z 5. třídy má moc pěkné výsledky. Další řádky jsou převzaty ze stránek Arcidiecézní charity Olomouc:

Vlivem pandemie koronaviru byl minulý školní rok protažen až do října 2020, a nový školní rok 2020/2021 tedy začal se zpožděním v pondělí 9. listopadu 2020. Od léta jsou však v provozu nutriční i terapeutické centrum i šicí dílna.

Škole se podařilo získat novou akreditaci, a mohou tak vyučovat více dětí. O zdejší vzdělání skutečně velký zájem. Do školy ve školním roce 2020/2021 nastoupilo 764 studentů. „Děti jsou moc rády, že se mohly vrátit do školy po závěrečných zkouškách v říjnu na běžnou výuku,“ popisuje letošní neutuchající nadšení školáků ze studia ředitelka školy Emmaus Saint Joseph sestra Margaret Michael. Vše nyní funguje jako obvykle. Vyučující však i nadále kladou důraz na dodržování bezpečnostních zásad daných Ministerstvem školství: „Zajišťujeme mytí rukou před vstupem do třídy a před jídlem. Dodržujeme také rozestupy ve třídách i na hřišti,“ popisuje aktuální situaci sestra Rosa Tigga.

Při škole funguje také rehabilitační centrum, šicí dílna, v níž se učí dospělé ženy a nutriční centrum, které pečuje o nejchudší a během uzavření školy vyživovalo velkou spoustu hladovějících postižených pandemií. Bohužel již druhým rokem nemohla proběhnout mise olomoucké pracovnice na Haiti, takže dopisy pro děti byly odeslány poštou.

Děkuji všem, kdo Rihanu a tím i školu vedenou řádovými sestrami na Haiti podporují.

Na živý růženec covid nemůže

Snad jediná farní společná aktivita, která nemohla být omezená, je naše modlitba živého růžence. Růžencové korálky máme doma stále, když je zapomeneme vzít s sebou, zůstává deset prstů na počítání. A zůstává i stále platné duchovní spojení všech, kteří se v naší farnosti živý růženec modlí. Aktuální rozpis na prosinec je v kostele na nástěnce, byl poslán e-mailem nebo rozdán na papírech. Mši svatou na úmysly členů živého růžence a za naše rodiny sloužil otec Otto 17. října v době zákazu veřejných bohoslužeb v soukromí.  Děkuji všem členům živého růžence za tuto modlitbu a pokud by se někdo další chtěl k nám přidat, tak se určitě ozvěte.

Proč dávám v neděli docela málo „na košíček“?

Již roky jsme zvyklí, že každý měsíc posílá naše rodina určitou částku trvalým příkazem na účet farnosti. O to méně pak dáváme do kostelní kasičky nebo ministrantům na košíček. Proč to tak děláme? Vždy po novém roce poprosíme pana faráře, aby nám vystavil potvrzení o daru, které pak uplatníme v březnu při vyúčtování daní. Jednoduše řečeno: 15% z toho, co jsme darovali, nám stát v dubnu vrátí zpět. Takže: pokud bychom posílali 300 Kč měsíčně, je to 4.200 za rok a vrátí se nám 660 Kč. Pokud bychom posílali 500 měsíčně, je to 6.000 za rok a vrátí se nám 900 Kč. No a já už dopředu vždy vím, co mohu dalšího do kostela za tyto peníze koupit, třeba tak pravidelně pořizuji celou krabici aranžovací hmoty pro květinovou výzdobu J. Pokud by to tak chtěl někdo uplatnit také, je potřeba, aby si takzvaně daňové přiznání na jaře dělal sám, nebo měl ochotnou mzdovou účetní, která potvrzení o daru do daní zapracuje. Tak je to u zaměstnanců, u podnikatelů a živnostníků nevím přesně, ale určitě je tam obdobná možnost na daňový odpočet.  Prosím zvažte, zda se nevyplatí to také tak udělat.  Kromě toho, že stát vrátí pár korun dárci, také farnost bude mít jistotu konstantního příspěvku i v době uzavření kostela, jehož režie, elektřina, opravy atd. se platí, i když my do nedělních sbírek kvůli epidemii nepřispíváme. Je to přece náš kostel.

O růženci, adopci a daňových odpočtech napsala Renata Schubertová


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment