Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Nový Malín

 
Římskokatolická farnost                  

Nový Malín 700
788 03

 Farář: Mgr. Otto Sekanina 

Římskokatolická farnost Bludov

Jana Žižky 144

78961 Bludov

 
 731 626 532
 

 

Rozpis pravidelných mší svatých

Mše sv.   čtvrtek  18:30

                   neděle  10:15

 

Aktuality
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Drazí přátelé Tříkrálové sbírky,

děkuji všem, kteří jste se zapojili s jakýmkoli nasazením do Tříkrálové sbírky 2018, která byla v našem děkanátu v pořadí devatenáctá. Je úžasné, kolik lidí se zapojuje do tohoto díla, které započalo před devatenácti lety jen v Olomoucké arcidiecézi, a postupně se rozšířilo po všech diecézích. Vnímám to jako velké Boží dílo, které nás vede k rozdělení se s tím, co máme, ostatním, kteří nejsou na tom tak dobře, jako my. Letos se vybralo v našem děkanátu 833 452 Kč, což je o 94 644 Kč více než v loňském roce.

Děkuji Vám, místním asistentům, kteří jste zorganizovali Tříkrálovou sbírku ve farnostech a obcích. Bez Vás by se nemohla konat sbírka v takovém rozsahu, v jakém je dnes. Jsem ráda, že se na Vás mohu obracet. Jsem si vědoma, že Vás toto dobrovolné zapojení stojí mnoho času, úsilí a nápadů. Opravdu Vám za to velmi děkuji, i za Vaši spolupráci s kněžími a koledníky.

Děkuji Vám vedoucím a koledníkům, kteří se nebojíte vejít do ulic, zvonit na lidi, zpívat a přinášet radost a pokoj svým koledováním, že se nebojíte věnovat čas pro tuto sbírku, která slouží pro pomoc ostatním lidem. Věřím, že jste zažili i vy radost z tohoto koledování a že máte pěkné vzpomínky, i když ne každý člověk, na kterého zazvoníte, je nakloněný Vás jen vyslechnout. Nedívejme se na tyto lidi zle, mají právo neotevřít.

V neposlední řadě děkuji také Vám dárcům, kteří jste se zapojili a obětovali jakékoliv finanční částky, a tím si něco odepřeli pro pomoc lidem a díky patří i Vám kněžím, kteří podporujete sbírku, pomáháte nám a modlíte se za nás.

Ať Vám Pán žehná.

Zuzana Nedvědová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Šumperk

 

———————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————–

Categories: Uncategorized | Leave a comment