Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Nový Malín

 
Římskokatolická farnost                  

Nový Malín 700
788 03

 Farář: Mgr. Otto Sekanina 

Římskokatolická farnost Bludov

Jana Žižky 144

78961 Bludov

 
 731 626 532
 

 

Rozpis pravidelných mší svatých

Mše sv.   čtvrtek  18:30

                 neděle  10:15

Bohoslužby doporučujeme sledovat v televizi nebo rozhlase. https://mseonline.cz/

Další informace budou uvedeny internetových stránkách farnosti  http://farnostbludov.cz/

 

Aktuality
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Velikonoce 2020 – farnost Nový Malín

Veřejné bohoslužby jsou i nadále zrušeny.

Kněží budou slavit obřady Svatého týdne bez účasti lidu.

Doporučujeme sledovat bohoslužby v mediích. https://www.mseonline.cz/

 

Farní kostel v Novém Malíně bude k soukromé modlitbě otevřen:

 1. 4.  Květná neděle                      10:30 – 11:30
                       z kostela si můžete odnést posvěcené ratolesti (kočičky)
 2. 4.  Zelený čtvrtek               14:00 – 16:00       
 3. 4. Velký Pátek                    14:00 – 16:00       
                                            11. 4.  Bílá sobota                        13:00 – 17:00   modlitba u Božího hrobu    
  12. 4.  Velikonoční neděle                  10:00 – 11:30
  13. 4.  Velikonoční pondělí                14:00 – 17:00

Jako inspiraci pro vás, abyste tyto svaté dny co nejlépe prožili v rodinách, jsou připravené čtyři krátké filmy, které můžete zhlédnout zde.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200331videoserial-velikonoce-v-rodine-1-dil-uvodni-video

Velikonoční zpovídání se ve farnostech se konat nebude.

Ve výjimečných situacích, je dána příležitost přijmout svátost smíření po osobní domluvě s knězem (tel. 731626532). Je přitom potřeba dodržet zásady opatrnosti a bezpečnostní pravidla.

Pokud se nemohu setkat s knězem, papež František doporučuje „zpověď touhy“. 

Na adrese: https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=6FtA_Y2dSFM&feature=emb_title

 

Další informace na stránkách:

 

https://www.cirkev.cz/ 

http://www.farnostnovymalin.cz/

http://www.farnostbludov.cz/

 

 

Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září
a tonoucí v jasu věčného Krále…

Kristus za nás splatil věčnému Otci dluh Adamův
a svou krví z lásky prolitou zrušil dlužní úpis dávného hříchu.

To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil
a jako vítěz vystoupil z hrobu.
                                  
(z velikonočního chvalozpěvu)

      Ať radost z Kristova vzkříšení
      naplní vše životy radostí a pokojem
      přeje a vyprošuje  P. Otto Sekanina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment