Ohlášky

Římskokatolická farnost Nový MalínŘ

16. neděle v mezidobí – 21. 7. 2024

Liturgické svátky:

pondělí, 22. července – Svátek sv. Marie Magdalény

úterý, 23. července     – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

čtvrtek, 25. července  – Svátek sv. Jakuba, apoštola

pátek, 26. července    – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie 

sobota, 27. července  – Památka sv. Gorazda a druhů

neděle, 28. července  – 17. neděle v mezidobí

Bohoslužby v Novém Malíně:

– čtvrtek  mše sv.nebude

– neděle v 10:30 mše sv.

Ve čtvrtek mše sv. nebude.

V sobotu v 15:00 bude mše sv. v kostele Božího Těla „u Kostelíčka“.