ADOPCE NA DÁLKU

Adopce na dálku: poděkování charity a sestry Margaret z Haiti

 

Vážení adoptivní rodiče,

 

dovolte mi v této předvánoční době napsat Vám několik řádek a informovat Vás o

dění na Haiti a podpoře, kterou jsme díky Vám mohli letos lidem v této zemi

poskytnout.

Na jaře byla dokončena stavba Centra v Gonaives. Centrum slouží

hendikepovaným, matkám s dětmi, sociálně slabým i všem, kteří potřebují pomoc a

oporu. Vedle centra bude stát také škola pro 700 dětí. Na tuto školu zaslala Charita

prostředky v hodnotě 5 milionů korun z veřejné sbírky. Dopravní obslužnost Centra,

jehož pracovníci přepravují nejen potřebné zboží, ale také například hendikepované

děti na léčbu do hlavního města, se zásadně vylepšila díky novému vozu, který byl

taktéž zakoupen z prostředků českých dárců.

Méně radostnou událostí tohoto roku pak byl hurikán Sandy, který v říjnu

tohoto roku zasáhl Haiti. Jihozápadní část ostrova čelila náporům větru a vody po

několik dní a vedle několika desítek mrtvých počítá obrovské ztráty také

v zemědělství. V některých částech bylo zničeno 100 % úrody. Mezi velmi zasažené

oblasti patří také naše farnosti Damassin a Roche-a-Bateau, kam jsme zaslali

prostředky na akutní pomoc pro zasažené. Vedle první potravinové pomoci, kterou

jsme finančně podpořili, jsme se rozhodli zajistit rekonstrukci obydlí 22 zasaženým

rodinám v těchto farnostech. V této oblasti se nám, díky projektu Daruj střechu nad

hlavou, podařilo poskytnout pomoc na rekonstrukci v hodnotě téměř 400 tisíc.

Nejdůležitější však je, že naši partneři vědí, že na ně myslíme a modlíme se za ně.

Jejich vděčnost za tuto solidaritu a spojení je neutuchající. Jen stěží mohu přenést

radostná slova, která od nich slýchám.

Součástí naší činnosti je také osvěta zde v České republice. V roce 2012 jsme

uspořádali desítky přednášek a výstav pro žáky ZŠ, studenty SŠ i širokou veřejnost.

Pokud byste tedy měli zájem prezentovat Haiti a charitní činnost ve Vaší blízkosti,

neváhejte mne prosím kontaktovat.

Pokud byste také měli zájem dítěti, které podporujete, poslat pozdravení, máte

příležitost v následujících týdnech. V únoru veškerou korespondenci osobně odvezu

na Haiti a předám dětem. Budete-Ii psát dopis v češtině, pošlete jej prosím do 15.

ledna na adresu ACHO. Dopisy ve francouzštině posílejte do 30. ledna 2013.

Ke svému dopisu přikládám také pozdravení od sestry Margaret, která

spravuje v dnešní době největší partnerskou instituci ACHO, a jejíž slova vyjadřují

vděk a radost, se kterou se setkávám ve všech námi podporovaných farnostech.

Přeji Vám pokojné Vánoce a do nového roku mnoho radosti a naděje.

S díky za vaši účast a podporu

Irena Klimková

Koordinátor humanitárních projektů – Haiti

Irena. klimkova @acho. ch arita. cz

+420 739 500 402

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Congregace Sv. Josefa

Biskupství Gonaives

Centrum Svatého Josefa

Dne: 10.12.2012

Milí přátelé,

jak se blíží slavnost Vánoc, hodí se, abych Vám popřála Veselé Vánoce a nadějí

naplněný nový rok. Ať Vám všem Ježíšek obzvláště žehná.

Dovolte mi také poděkovat Vám za úžasné oběti, které děláte, abyste dali vzdělání a

jídlo chudým dětem z Gonaives. Učebnice ke studiu a školní uniformy přinesly jak

dětem, tak rodičům obrovskou radost. Byli tak nadšení, že mohli letos mít zcela nové

uniformy. Změnili jsme trochu i barvy uniforem a vypadají na žácích opravdu pěkně.

Polední jídlo je pro rodiče taky obrovská pomoc. Pro většinu dětí je to jediné jídlo dne

a dostávají ho díky Vám. Letos se nám podařilo dostat všechny žáky do ranní školy,

takže mají ted‘ spoustu času na studium i na hraní.

Jak katolická církev prohlásila příští rok rokem víry, naše farnost se rozhodla mít

studentskou nedělní mši jednou za měsíc, což by mělo dětem usnadnit cestu do

kostela. Jsou rádi, že mají tento nedělní program. Dává to dětem smysl pro hrdost a

cíl života. Letos jsme zjistili, že děti se učí opravdu se zájmem a snaží se dosáhnout

dobrých výsledků. S Vaší podporou a pomocí bychom mohli společně budovat těmto

dětem jiný svět.

Jsme vděční za Vaši podporu pro tyto děti a ujišťuji Vás, že se modlíme za Vaše rodiny.

Bůh Vám všem žehnej.

Se srdečným pozdravem Sr. Margaret

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Arcidiecézní charita Olomouc zasílá přibližně jednou za půl roku dopis o vývoji situace na Haiti, do něhož je vložen obrázek námi podporovaného dítěte. Z posledního dopisu jsme se dozvěděli, že pracovníci charity o prázdninách několik týdnů pobývali na Haiti, kde dohlíželi na průběh využívání prostředků v rozpracovaných projektech. Podporují například samostatnost obyvatel v pěstování zemědělských plodin či výstavbu nové školy v Gonaives, do níž by měla chodit naše Sherley a její spolužáci. A jak se daří samotné Šérlince? Na fotce na nástěnce vidíme, že roste jako z vody a docela šťastně se usmívá. 29. listopadu jí bude devět let a nyní chodí již do třetí třídy. V databázi na internetu jsem mohla vidět i její vysvědčení. Děti na Haiti dostávají hodnocení třikrát za rok, nemají známky, ale body, maximum je 40 bodů z každého předmětu. Šérlince se nejlépe daří ve vlastivědě a v pracovním vyučování, docela obstojně v matematice, horší je to ve francouzštině a v kreolštině, což je tamní místní jazyk. Podrobnosti z dopisu Ireny Klimkové z charity a čísla informující o průběhu sbírky si můžete přečíst na nástěnce. Děkuji všem, kteří na Sherley pamatují svým příspěvkem a prosím o modlitbu za ni, za dílo charity a všechny misionáře v této zemi.

Renata Schubertová