Centrum pro rodinu Šumperk

K hlavním cílům Centra  pro rodinu Šumperk  patří  vnášet do společnosti  morální, duchovní a kulturní hodnoty k upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti; v tomto duchu chce prohlubovat tyto hodnoty hlavně zajištěním vhodných programů a aktivit  pro děti a mládež s vizí, budou-li k tomu vhodné podmínky, založit křesťanskou základní školu.

Posláním CPR Šumperk je zejména připravovat plnohodnotné aktivity – besedy, přednášky, svědectví, tvořivé aktivity, sportovní a divadelní nabídky aj.  k prožívání volného času pro všechny věkové kategorie  – předškolní děti, školní děti, mládež, manžele a seniory, osoby s handicapem – a pomáhat manželům (rodičům, osamělým rodičům) v prevenci i zvládání možných krizových stavů. K dalším prioritám patří poskytovat vzdělání (pořádáním různých kurzů, seminářů, školení) zprostředkovávat a nabízet poradenské služby a organizovat akce s duchovním zaměřením. 
 

Centrum pro rodinu Šumperk bylo 18.12.2008 zaregistrováno   MV jako občanské sdružení.

Úřední hodiny Centra pro rodinu Šumperk o.s.:
/Kostelní náměstí 4, Šumperk/

Pondělí: 9.30 – 10.30

Čtvrtek:  9.30 – 10.30

(dále po telefonické domluvě)

 

Adresa:

Centrum pro rodinu Šumperk o.s

M.R. Štefánika 26,

787 01 Šumperk

IČO: 265 74 608; TEL: 731 402 395

http://www.cprsumperk.estranky.cz/